Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Nanebovzatej Panny Márie


farár: ICLic. Ján Sitár

adresa: RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV Plavecký Štvrtok
Farnosť Nanebovzatej Panny Márie
900 68 Plavecký Štvrtok 334

Ičo: 34074180

tel : 034 –77 931 94

mobil: 0904 738 523

e-mail :

plavecky-stvrtok@ba.ecclesia.skkostolníčka pani Anna Klímová - tel : 0908 882 717

pani kostolníčku možno volať v súrnych prípadoch,
najmä ak je nedostupná linka pána farára