Akcie, plagáty, upútavky :KATEDRÁLNY ORGANOVÝ FESTIVAL BRATISLAVA

Vo štvrtok, 28.júla 2022 sa začne 13. ročník medzinár odného Katedrálneho organového festivalu v Katedrále sv. Martina v Bratislave, pod záštitou Bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenskéh (do 15.9.)Rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy: Bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy.

Prihlasovať sa dá do konca septembra 2022. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk
Nábožné združenie sv. Jozefa, v roku 1913 ho založil sv. Alojz Guanella. Schválil ho pápež sv. Pius X.

Nábožné združenie sv. Jozefa Tu


Kurz lektorov v našej arcidiecéze

Kurz lektorov sa uskutoční na jeseň, v sobotu 24. septembra 2022, v priestoroch RKCMBF UK na Kapitulskej ulici v Bratislave.Pomoc Ukrajine :

Na zbierku prispieť môžete na účet : ..

Kto by bol ochotný ubytovať utečencov z Ukrajiny, informácie a formulár nájde tu

Materiálna pomoc prebieha denne vo všetkých predajniach drogérie DM na Slovensku Viac tu

Pomoc na hraniciach, (napríklad študenti). Viac tuČasopis Rebrík: Aj v školskom roku 2021/22 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Objednať možno aj telefonicky (0903 962 029 , 0910 777 587)

Je to katolícky časopis pre mladších žiakov Viac tu


Slovo+ noviny pre veriacich na Slovensku.

Viac iformácií na kresťanskom webe cestaplus.sk.


Bývanie v katolickom internáte Svoradov v Bratislave

Internát Svoradov