Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Nanebovzatej Panny Márie


farár: ICDr. Mgr. Ján Sitár

adresa: RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV Plavecký Štvrtok
Farnosť Nanebovzatej Panny Márie
900 68 Plavecký Štvrtok 334

tel : 034 –77 931 94
mobil: 0904 738 523

e-mail : plavecky-stvrtok@ba.ecclesia.skIčo: 34074180

Bankové spojenie: Slovenská sporitelňa, a.s., pobočka Malacky
Názov účtu: Farnosť Plavecký Štvrtok
IBAN: SK07 0900 0000 0000 1919 2006
BIC/SWIFT: GIBASKBX


kostolníčka Mária Ševčíková - tel : 0948 127 274

pani kostolníčku možno volať v súrnych prípadoch,
najmä ak je nedostupná linka pána farára