Oznamy :


Časy svätých omší


pondelok, streda, štvrtok, piatok, sobota 18:00

utorok 8:00
nedeľa 8:00, 9:30, 11:00

** zmenu pozrite prosím v Aktuálnych oznamoch **


Povolanie k manželstvu, (materiály pre snúbencov)


Predpoklady dobrého manželstva


Témy na rande


Rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy


Odporúčané prednášky a literatúra z predsobášnych stretnutí
Sviatosť zmierenia, (spoveď)


polhodinu pred sv. omšou alebo kedykoľvek po dohode s pánom farárom
** zmenu pozrite prosím v Aktuálnych oznamoch


Úradné hodiny farského úradu nie sú vyhradené. Je možné sa porozprávať s kňazom, prípadne
vybaviť dokumenty, dohodnúť vysluhovanie sviatostí: osobne na fare, v kostole pred a po sv. omši,
telefonicky alebo e-mailom kedykoľvek. Budem sa snažiť vyhovieť Vám s ochotou.