Farnosť Plavecký Štvrtok

Veľká noc a jarné obdobie zatvorených kostolov

karanténa 2020

pi vz ne ut st stk pt so

Veľký piatok

Vzkriesenie

Veľkonočný pondelok

Veľkonočný utorok

Veľkonočná streda

Veľkonočný štvrtok

Veľkonočný piatok

Veľkonočná sobota

mil szda szd dp dm

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Pozvanie do chrámu, 3. veľkonočná nedeľa

Svätý Jozef

Dobrý Pastier

Ku dňu matiek