Farnosť Plavecký Štvrtok

Opäť obdobie zatvorených kostolov

jeseň 2020

okt28 pv30 v2 v3 v4 v5

Návšteva chrámu a modlitba

Vzdávať vďaky

Modliťba pri čakaní na výsledok

Spomianka na všetkých verných zosnulých

Byť svätým ...

Zmýšľajte ako Kristus

v6 v7 v8 v9

S bázňou a chvením

Spievajte a hrajte

O nepriateľoch

Všetko môžem, Sv. Pavol