Farnosť Plavecký Štvrtok

Opäť obdobie zatvorených kostolov

jeseň 2020

v10 v11 v12 v13

..pozvanie na svadobnú hostinu..

sme chrámom Božím

Zjavila sa Božia milosť ..

... alebo dom modlitby?

v14 v15 v16 v17

Už nie ako otroka

Žiť v láske

Spolupracovníci pravdy

Zdravý rešpekt pred naším Bohom...