Farnosť Plavecký Štvrtok

Lockdown

Nový rok 2021 ** Omše v priamom prenose

v10

Nový rok 2021.

v19 v20 v21 v22 v23 v24

Sv.omša 12.1.2021.

Sv.omša 13.1.2021.

Sv.omša 14.1.2021.

Sv.omša 15.1.2021.

Sv.omša 16.1.2021.

Sv.omša nedeľa 17.1.2021.

v25 v26 v27 v28 v29 v30

Sv.omša 18.1.2021.

Sv.omša 19.1.2021.

Sv.omša 20.1.2021.

Sv.omša 21.1.2021.

Sv.omša 22.1.2021.

Sv.omša 23.1.2021.